Verhogen van je energie frequentie

De verhoging van de trillingsfrequentie van de aarde gaat over meer licht en lichtheid: meer liefde, eenheid, verbinding en vrede. Door de dualiteit hier op aarde wordt het tegengestelde dan ook meer zichtbaar, zodat ook lagere of donkere kanten die eerder verborgen waren, in en aan het licht komen. Zo zijn er veel oude structuren en systemen in de samenleving die niet meer goed werken en komen er misstanden boven water die eerder ondenkbaar leken. Er is verwarring over wat waarheid is en het is lastiger om zoals voorheen vanuit controle ontwikkelingen aan te sturen, zoals ook nu blijkt met de stijging van corona cijfers.

Voor ons kan deze verandering in de frequentie van de aarde maken dat we ons soms minder lekker voelen, dat we fysieke klachten ervaren, minder geaard zijn, moeite hebben om te focussen enz. Tegelijkertijd worden we in deze tijd met alles wat er gebeurt rondom corona, uitgedaagd om ons niet te laten meesleuren in angst die onze energiefrequentie naar beneden haalt. (hier lees je meer over het verband tussen verschillende emoties en je energiefrequentie)


Wat kan je helpen om je energiefrequentie te verhogen?
Leuke dingen doen waar je plezier in hebt of blij van wordt en van geniet verhogen je energiefrequentie! Wees creatief om mogelijkheden te ontdekken om ook in deze tijd te zorgen voor gezelligheid en contact met anderen als je daar behoefte aan hebt. Ik heb mijn favoriete coffee-to-go plek al gevonden en daar veel gezellige momenten met anderen beleefd!

Je kunt er zelf voor kiezen om je regelmatig af te wenden van nieuwsberichten en je af te stemmen op positieve energie: bedenken welke fijne dingen er in je leven zijn, waar je dankbaar voor bent, knuffelen met je dierbaren of met je huisdier, de natuur in gaan en ontdekken wat voor moois die laat zien in verkleurende bladeren, bomen, luchten of lichtval.

Eigenlijk gaat het er om dat je ondanks wat er allemaal gebeurt leeft vanuit je hart en je afstemt op wat voor jou klopt. Accepteert wat je voelt en vindt. En om juist op moeilijke momenten compassie voor jezelf te hebben door een figuurlijke arm om je schouders te leggen, even een pauze in te lassen, goed voor jezelf te zorgen.

Het kan ook helpen om je wat minder te bemoeien met anderen, met wie je het niet eens bent. We zijn allemaal uniek en vrij om onze eigen keuzes te maken. En het is fijn als we elkaar daarin ruimte en respect geven en tegelijkertijd voor onszelf blijven zorgen. Misschien kun je de ander met wie je het niet eens bent, zelfs positieve energie en steun sturen vanuit je hart. In ogenschijnlijk negatieve ervaringen zit voor ons ook een parel verborgen, ook al zie je die soms pas achteraf. Het is immers een kosmische wet dat waar duisternis is, ook licht moet zijn.

In het moment leven in plaats van jezelf te verliezen in zorgen over de toekomst. En met zachte ogen kijken naar eventuele boosheid of wrok als  je die nog meedraagt, zodat die kan verzachten en je dichterbij het moment komt dat je jezelf en mogelijk een ander kunt vergeven.

Stel niet te hoge eisen aan jezelf en herinner je jezelf eraan dat ergens in jezelf die kern van liefde zit, die je BENT en waar je verbinding mee kan maken. Door een paar minuten diep te ademen en de focus op je hart te houden, kun je die liefdesenergie misschien ook visualiseren als een licht of een kleur die je inademt en jezelf daarmee opvullen. En ook als je daarbij geen beelden kan visualiseren, weet dan dat je alleen al met jouw aandacht en focus de liefde in je hart laat stromen.

Tenslotte draagt ook een gezonde leefstijl bij aan je energiefrequentie.

Scroll naar boven