Help! Hoe om te gaan met meningsverschillen?

Met de verlenging en aanscherping van maatregelen in deze lockdown worden we flink uitgedaagd. Niet alleen ervaren we beperkingen, maar ook lijken tegenstellingen steeds scherper te worden. Zo was ik onlangs in een gesprek, waar ineens iemand fel uithaalde naar mensen die bedenkingen hebben tegen vaccinaties. Er ontstond een nare sfeer waarin het onveilig was om vrijuit te praten, wat ik in dit gezelschap niet eerder had meegemaakt. Herkenbaar?

Want er zijn meer onderwerpen die ‘onder vuur’ liggen, en we weten niet meer wat waarheid is in alle berichten die we via de media doorkrijgen. Dat leidt tot afscheiding van mensen die anders denken en stigmatisering; er ontstaat onrust als mensen zich uitspreken voor hun eigen waarheid, zelfs bij vredelievende, geweldloze manifestaties. Ik voel de vijandigheid en verwarring die in deze angstcultuur ontstaat; zo wil ik niet met mensen omgaan en ook niet dat er met mij wordt omgegaan.

Maar door in discussies volop in te gaan tegen dat wat je onrechtvaardig of onjuist vindt, vergroot je de tegenstelling en ‘voedt’ je in feite het conflict. Dat is immers hoe de wet van energie werkt: waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Hoe doe ik dat dan wel? Laatst las ik dat Einstein al zei dat de oplossing van een probleem alleen kan komen vanuit een ander niveau (perspectief) dan het niveau waarop het probleem zich afspeelt.

In de situatie waar het in mijn vriendengroep over ging, brachten we het gesprek terug naar de basis: dat we respectvol omgaan met elkaar en elkaar de ruimte geven om een ander perspectief te hebben. Een ander kan over andere informatie beschikken en een ander perspectief hebben. En je kunt afwegen of je ervoor open staat om je daar in te verdiepen. Maar je ben net als iedereen vrij om er een eigen mening op na te houden of (nog) niet te weten wat je vindt. Je kan alleen voor jezelf voelen wat met jou resoneert. Dat we ondanks een andere mening of visie, met elkaar bevriend willen zijn. En dat we uiteindelijk allemaal willen leven in vrede in een liefdevolle wereld met oog en respect voor elkaar.

Voor mij betekent dit, dat ik me bewust afzijdig probeer te houden van discussies als het gaat om ‘gelijk hebben’ en niet om een uitwisseling van informatie of perspectief vanuit respect. En dat ik zeer beperkt naar nieuwsberichten luister om te vermijden dat mijn ‘leefwereld’ voortdurend overheerst wordt door negatieve berichten. Meer dan ooit ervaar ik hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met waar ik me op afstem, zodat ik mijn trillingsfrequentie hoog kan houden en daarmee in verbinding kan blijven met anderen, dankbaarheid en schoonheid kan voelen voor zoveel (ogenschijnlijke) vanzelfsprekendheden in mijn leven! Om op die manier een waardevolle bijdrage te kunnen geven aan mijn omgeving!

 

Scroll naar boven