Hoe verteer je emoties?

In consulten in mijn praktijk blijkt vaak dat onder klachten waar mensen last van hebben, eerdere ervaringen zitten van momenten of situaties, waarin emoties bovenkwamen, die ze toen niet konden verwerken. En wat niet verteerd wordt, wordt ergens opgeslagen. Meestal komen er later andere situaties in het leven, die dan een trigger zijn, waardoor die eerdere emoties weer gevoeld worden. De meesten van ons hebben als kind niet geleerd hoe je om kan gaan met emoties, omdat onze ouders/verzorgers dat zelf ook niet hadden geleerd. Vaak was het belangrijker dat je mee kon gaan met de rest van het gezin of de klas en dat de harmonie in stand bleef! En werd bijvoorbeeld boosheid gezien als negatief gedrag.
Emoties zijn niets anders dan energie die in beweging is. En dat je al die schakeringen van grote vreugde tot diep verdriet kunt ervaren in het leven, hoort nu eenmaal bij deze aardse werkelijkheid. Er geen ruimte aan (kunnen) geven, is wat zorgt voor blokkades met kans op last en lijden. Hoe kun je in het dagelijkse leven daar dan wel ruimte aan geven, zodat je ze kunt verteren?

Natuurlijk kan dat op meer dan 1 manier, als je er even ruimte aan kan geven.En als dat niet kan, kun je daar misschien later op de dag even ruimte voor maken en in gedachten naar teruggaan. Opschrijven of uitspreken wat je hebt ervaren, wat je voelde en dacht, zonder daar wat van te vinden, is heel heilzaam. Daarbij kunnen belemmeringen bovenkomen zoals overtuigingen over hoe je vindt dat je had moeten reageren of over onrecht, waardoor het pijnlijk voelt. Maar zorg ervoor dat je niet meegaat in verhalen of analyses en oefen jezelf om te ‘zijn’ met hoe het is gegaan, misschien een beetje uitgezoomd:
Leg daarbij je vingertoppen tegen je voorhoofd om via die punten en misschien ook bewust via je voeten en je uitademing, stress af te voeren. Waarbij je waarneemt wat het met je doet, wat je voelt in je lichaam, geeft het spanning of kramp, verandert je energie, zie je beelden of is er een andere sensatie of impuls? Door te kijken zonder oordeel en met zachte ogen en ervoor te zorgen dat je blijft in- en uitademen, geef je de emotie de ruimte en kan die gaan oplossen. Zodat je meer tot rust komt en ruimte krijgt om te ontspannen.
Maar voel vooral wanneer het teveel voor je is om dit alleen te doen, zodat je dan hulp kan inschakelen: een luisterend oor van een vertrouwd persoon of professionele hulp.

Scroll naar boven