Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard

Als het gaat om de kwaliteit van mijn behandelingen spelen meerdere factoren een rol: Naast een prettige praktijkruimte en de kennis die ik inzet vanuit opleiding/scholing, werk- en levenservaring, draagt ook een goede behandelrelatie bij aan de kwaliteit van de behandeling. De opbouw van het consult geeft duidelijkheid over hoe het behandelproces verloopt. Hieronder worden deze aspecten toegelicht.

Praktijkruimte

Mijn behandelruimte is goed bereikbaar, biedt privacy, wordt schoon gehouden en voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging BvK. Door middel van visitatie controleert de BvK ook eens in de vijf jaar of ik voldoe aan de huidige regelgeving en transparant hierover ben naar cliënten, hoe mijn werkwijze is rondom het bijhouden van dossiers evenals mijn omgang met privacy gegevens.

Achtergrond en (bij)scholing

Ik heb een HBO opleiding Fysiotherapie en meerdere jaren werkervaring in particuliere praktijk en ziekenhuis.

Daarnaast heb ik een tijd gewerkt bij Aura-Soma kleurentherapie en een aantal jaren parttime als arts assistente bij de Sport en Beweegkliniek in Haarlem.

In 2011 heb ik bij het Welkin Kinesiologie College mijn certificaat gehaald als Wellness Kinesiology Counsellor en Coach. Vanaf 2006 ben ik daartoe cursussen Touch for Health gaan volgen, Stress Release, Woord- en Leefblind, Wellness kinesiologie cursussen: centering, 8 extra meridianen, personality traits en allergieën; Voedingsmodules + transformerende allergietechnieken bij Topki; SIPS 1; Espavo modules: remedies, basis, advanced, aura, vitaminen/mineralen, HSP en elementendagen. Daarnaast heb ik een een opleiding gedaan bij de Academie voor Counselling en Coaching en workshops familie opstellingen.

In 2017 heb ik mijn HBO medische basiskennis opnieuw gevolgd en examen gedaan.

In 2017 en 2018 heb ik het Professionaliseringstraject tot ‘kinesioloog conform HBO niveau, SNRO gecertificeerd’ als deelnemer gevolgd en vervolgens als trainer voor collega kinesiologen van de beroepsvereniging BvK.

Eind 2018 heb ik ook de Training gevolgd tot Instructeur van de Touch for Health cursussen.

Sinds 2011 volg ik jaarlijks na- en bijscholingen, zowel op het gebied van kinesiologie en aanverwante vakken, sinds 2018 van de HBO medische basiskennis. In 2018 was dat een bijscholingsdag over hormonen.

Meerdere malen per jaar heb ik intervisie bijeenkomsten met collega’s: een podium om casuïstiek te bespreken (waarbij persoonlijke gegevens van cliënten geheel geanonimiseerd zijn) en vakinhoudelijke zaken uit te diepen.

Zonodig bezoek ik collega’s of therapeuten voor supervisie om te zorgen dat ik zelf vanuit een goede balans aan het werk ben.

Opbouw van een consult

In het eerste consult neemt het intake gesprek een grote plaats in. Ook informatie over uw algehele gezondheid en persoonlijke omstandigheden kan daarbij van belang zijn. Daardoor krijg ik een goed beeld van uw eventuele klachten en uw doelstelling voor de behandeling.

Als u nog niet bekend bent met kinesiologie geef ik u eerst wat uitleg over de spiertest. Vervolgens doe ik een aantal voortesten om te zorgen voor een goede afstemming voor het verdere consult. Ik streef ernaar een veilige sfeer te creëren en duidelijkheid te geven over wat ik test. Het is van belang dat u betrokken bent en zich open kunt stellen voor informatie die bovenkomt door middel van de spiertest en dat u vertrouwen heeft in het behandelproces.

In een behandeling komen altijd 5 proces-stappen voorbij:

  1. het gesprek over uw behandelvraag en uw doel
  2. het uitzoeken met behulp van de spiertest van oorzaken of achtergronden die hierbij een rol spelen
  3. het bewerken van deze onbalansen met behulp van kinesiologische technieken waarvoor ik ben opgeleid
  4. het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest
  5. het gesprek ter afronding met eventuele handvatten of oefeningen om thuis het resultaat van de behandeling te ondersteunen

Tijdens het eerste consult vul ik met u het behandeldoel in op de zogenaamde ‘behandelovereenkomst’ die ik verplicht ben met u aan te gaan. Dit formulier stuur ik mee met de afspraakbevestiging voor het eerste consult, zodat u het tevoren vast kunt doorlezen. Hierin worden ook de 5 processtappen van een behandeling genoemd.

Behandelrelatie

Gelijkwaardigheid tussen u en mij is de basis van de behandelrelatie. Ik ben als kinesioloog deskundig als het gaat om het testen en balanceren van uw energiesysteem. U bent de regisseur van uw leven en bepaalt welke keuzes u wil maken. Met mijn kennis en ervaring begeleid ik u tijdens het behandelproces, maar u blijft daar zelf verantwoordelijk voor. Elke vervolgconsult kijk ik met u terug naar de veranderingen/ontwikkelingen sinds het vorige consult. U kunt daarbij altijd uw behandeldoel aanpassen.

Evaluatie en afronding van een behandeltraject

Zoals hiervoor genoemd, evalueer ik bij vervolgconsulten met u het resultaat van voorgaande behandelingen. Dit leg ik vast in uw dossier. Om inzicht te krijgen in resultaten en verbeterpunten kan ik u ook vragen om in de loop van een behandeltraject een geanonimiseerde vragenlijst in te vullen. Na een behandeltraject van meerdere behandelingen kan het zijn dat u zelf of dat we in overleg besluiten om de behandeling (voorlopig) te stoppen. Op dat moment evalueer ik met u het resultaat van het traject en noteer dat in uw dossier. Mocht u in de toekomst weer een behandeling willen, dan kunt u daar altijd weer een afspraak voor maken. Er zijn ook situaties waarbij sprake is van een ‘open einde’, dat wil zeggen dat u na een behandeling wil afwachten wat het resultaat is en afhankelijk daarvan zelf beslissen of u weer een vervolgafspraak wil maken. In dat geval is een eindevaluatie nog niet aan de orde, maar noteer ik in het dossier ‘open einde”.

Privacy/geheimhouding

Voor de omgang met uw persoonlijke gegevens en de geheimhouding daarvan, vindt u uitgebreide informatie in het Privacy document.

Betaling en vergoeding van behandelingen

Bij het maken van een eerste afspraak wijs ik u op de mogelijkheid van vergoeding van kosten door uw zorgverzekeraar indien u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Uw zorgverzekeraar wil weten bij welke beroepsvereniging/koepels ik ben aangesloten, zodat ik u de informatie daarover meestuur in de bevestigingsmail. Ook op mijn website is dit terug te vinden. Op de faktuur die u krijgt, staan alle gegevens die de zorgverzekeraar wil weten.

Ik spreek met u af dat een eerste consult contant wordt afgerekend. Voor vervolgconsulten geef ik de faktuur mee of stuur die per mail (naar keuze). U kunt de kosten overmaken via bankoverschrijving of via een betalingsverzoek van mijn kant.

Praktijkinformatie

Via de website kunt u tenslotte uitgebreide informatie over de praktijk vinden, die ik regelmatig weer up to date breng. Daarnaast stuur ik een paar keer per jaar ook een nieuwsbrief rond met informatie over veranderingen, nieuws uit de praktijk en wetenswaardigheden, waarvoor u zich kunt aanmelden via de website.

Scroll naar boven