Klachtenreglement

Wanneer er onduidelijkheden zijn, of als u vragen of klachten heeft, hoor ik dat graag van u tijdens de consulten, per email of telefonisch: ik ben bereikbaar tijdens het telefonische spreekuur. Ik vind het belangrijk dat er duidelijkheid is, dat u weet wat u wel en niet van mij kunt verwachten en hoor graag van u wanneer u zich niet prettig voelt.

Voor situaties waarin we er samen niet uit zouden komen, is er een vertrouwenspersoon bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie om te bemiddelen. U kunt daarvoor het klachtenformulier invullen en opsturen per post of per email.

Lukt deze bemiddeling niet, dan zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG trachten om uw klacht in gezamenlijk overleg op te lossen.

Is ook dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een geschillencommissie van het Wkkgz fonds, waarbij ik ben aangesloten, die een bindende uitspraak doet.

In het klachtenreglement van de Beroepsvereniging BvK wordt deze procedure nog eens stapsgewijs uitgelegd.

Praktijkinformatie

Metta4balance, praktijk voor kinesiologie en coaching
Abraham van der Hulstlaan 4
2121 XM Bennebroek

T 06-1443 8483
M info@metta4balance.nl
Route

Aangesloten bij

Kvk nr. 53915828
Beroepsvereniging BvK reg.nr. 12-01-177 K
NIBIG reg.nr. 500116
RBCZ registratienr. 180824R
VBAG lidmaatschapsnr. 21810009
AGB zorgverlener: 90-045856
AGB praktijk:90-54491